BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00001099
<
104864_V_p_46_(1).jpg
https://drzeworyty.etnomuzeum.eu/midas/pictures/maxi/Etnografia/104864_V_p_46_(1).jpg
>
materiał (podłoża): papier
technika: drzeworyt wzdłużny
wymiary: 39,6 x 31,1 cm
miejsce powstania: Warszawa miejsce pozyskania: Poznań
datowanie klocka drzeworytniczego: 1801?-1838? datowanie odbitki graficznej: 1921
opis: Matka Boska z Dzieciątkiem Jezus na lewej ręce. Maria w bogato zdobionej czteropłatkowymi kwiatami sukni z kryzą przy szyi oraz w długim welonie, spływającym z głowy na kształt stożka. Na głowie, otoczonej okrągłą aureolą, korona zamknięta, podtrzymywana przez dwa anioły na obłokach. W prawej dłoni berło. Dzieciątko Jezus w długiej sukience, z jabłkiem w prawej dłoni. Lewa ręka uniesiona w geście błogosławieństwa.Głowa zwieńczona koroną zamkniętą, otoczona okrągłą aureolą. U dołu poziomy, czarny, niewycięty pas przeznaczony na napis. Wokół, pogrubione po bokach, szerokie, czarne obramowanie. Rewers: pieczęć "46".
motyw ikonograficzny: anioł , berło , Dzieciątko Jezus , jabłko królewskie , korona , kwiat , Matka Boska Turska , obłok , welon
stan zachowania: dobry
numer inwentarza: 104864 V (p. 46)
uwagi: Matka Boska Turska prezentuje typ ikonograficzny Matki Bożej z Maria Zell (Austria). Legenda, związana z wizerunkiem Matki Boskiej Turskiej mówi, że karczmarz ze wsi Lenartowice suszył przed domem nawilgły drzeworyt przedstawiający Matkę Bożą z Maria Zell. Obrazek na dźwięk dzwonów, zwołujących wiernych na nieszpory poszybował w stronę pobliskiego Turska ( woj. wielkopolskie) i tu opadł. Fakt ten uznano za cudowny. Do Turska zaczęli ściągać pielgrzymi. Wstawiennictwu cudownego wizerunku przypisywano wybór Stanisława Augusta Poniatowskiego na króla Polski. Kult rozkwitły w 2 połowie XVIII w. wkrótce przyjął charakter ogólnopolski. W 1765 r. ogłoszono obraz cudownym. Odbitka jest jedną z grafik, które znalazły się w "Tece drzeworytów ludowych dawnych" Zygmunta Łazarskiego wydanej w 1921 roku. W tece znalazło się 66 grafik odbitych ręcznie w drukarni Władysława Łazarskiego, z klocków pochodzących z Płazowa (obecnie pow. lubaczowski) i ze Żmudzi na Litwie, datowanych przez Jerzego Kieszkowskiego na drugą poł. XVIII i poł. XIX w. Część odbitek była ręcznie kolorowana. Nakład liczył 62 numerowane egzemplarze. Wydawnictwo stało się podstawowym źródłem wiedzy na temat polskiego drzeworytu ludowego. Teka Łazarskiego przyczyniła się do wzrostu zainteresowania problemami sztuki ludowej, korzystał z niej m. in. Władysław Skoczylas przy tworzeniu w 1934 roku pracy " Drzeworyt ludowy w Polsce". Drzeworyt pochodzi z teki, ofiarowanej Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu przez Księgarnię M. Arcta w 1924 roku. Odbitka wykonana została z klocka dwustronnego, użytkowanego w XIX wieku w rodzinnym warsztacie Kostryckich z Płazowa. Obecnie klocek znajduje się w zbiorach Muzeum Etnograficznego w Krakowie.
fotografia: Pracownia Fotografii Cyfrowej Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu , 2014
obiekty związane:
5000001084 teka grafik Teka Łazarskiego w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu.
5000000217 klocek drzeworytniczy dwustronny Sceny z Księgi Rodzaju, Matka Boska Turska
opracowanie dokumentu: Skoczeń-Marchewka, Beata, 2014.09.01,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©