BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00001119

Satyra polityczna

warianty tytułu: Cenzura, Generałowie jadący po grzbietach ludzi

klocek drzeworytniczy dwustronny

materiał (podłoża): drewno
technika: drzeworyt poprzeczny
wymiary: 9 x 15 x 3,2 cm
miejsce powstania: Wola Libertowska miejsce pochodzenia: Wola Libertowska miejsce pozyskania: Wola Libertowska
datowanie klocka drzeworytniczego: 1981
opis: Klocek dwustronny z wizerunkiem na rewersie odwróconym o 90 stopni w stosunku do wykonanego na awersie. Na awersie została przedstawiona scena ukazująca po lewej stronie stojącą postać w długiej sukni, z opuszczonymi do dołu rękami, związanymi i przykutymi łańcuchem do podwyższenia po prawej stronie. Stoi na nim ukazany profilem diabeł o porośniętej futrem piersi i opuszczonym ogonie, który lewą łapą trzyma kobietę za włosy, a lewą zatyka jej usta. Na rewersie znajduje się scena zakomponowana w poziomie. Przedstawia otwarty pojazd na gąsienicach, z kierownicą po prawej stronie, w którym na siedzeniach z oparciami ukazano profilem sześciu generałów w czapkach z wężykami. Pięciu jest brzuchatych, szósty przy kierownicy szczupły z dużymi oczami(okularami?). Gąsienice pojazdu wspierają się na głowach i grzbietach ukazanych z profilu, skierowanych w prawo, stojących w rzędzie ujednoliconych postaci. Ośmiu mężczyzn o pochylonych plecach trzyma w dłoniach czapki(?). Dziewiąta postać ukazana po prawej stronie wznosi ręce usiłując zatrzymać pojazd i prawdopodobnie ginie pod jego gąsienicami.
motyw ikonograficzny: człowiek , diabeł , generał , łańcuch , ofiara , pojazd na gąsienicach , Wojciech Jaruzelski
stan zachowania: dobry
numer inwentarza: IV/9, IMG 4735 i 4736
uwagi: Klocek drzeworytniczy powstał w okresie stanu wojennego i ukazuje scenę będącą aluzją do ówczesnej sytuacji. Generał siedzący za kierownicą to prawdopodobnie generał Wojciech Jaruzelski, który w nocy 12/13 grudnia 1981 stanął na czele Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego, sprawującej w czasie stanu wojennego (1981–1983) władzę w Polsce. Na drugiej stronie klocka według autora została symbolicznie ukazana cenzura. Antoni Toborowicz ur. 1941 wystawiał w 1982 roku swoje prace w kościele w Warszawie przy ul. Żytniej. Część z nich trafiła do zbiorów Biblioteki Narodowej. Drzeworyty Toborowicza były sprzedawane także jako cegiełki na podziemną działalność związkową.
fotografia: Wąsik, Marcin , 2014
obiekty związane:
5000001072 odbitka graficzna z klocka drzeworytniczego dwustronnego Satyra polityczna
opracowanie dokumentu: Mosio, Grażyna, 2014.09.09,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©