BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00001247

Święty Antoni Padewski z Radecznicy

warianty tytułu: Święty Antoni Padewski, Święty Antoni z Dzieciątkiem, Święty Antoni Padewski z Dzieciątkiem Jezus

odbitka graficzna z klocka drzeworytniczego dwustronnego

materiał (podłoża): papier
technika: drzeworyt wzdłużny
wymiary: 30,8 x 17,7 cm
miejsce powstania: Warszawa
datowanie klocka drzeworytniczego: 1838 datowanie odbitki graficznej: 1921
opis: Kompozycja w formie prostokąta stojącego. Przedstawia centralnie,w arkadowym obramowaniu świętego Antoniego Padewskiego z Dzieciątkiem Jezus na prawym ramieniu i lilią w lewej dłoni. Święty jest ubrany w długą, przewiązaną sznurem tunikę, spod której wysuwają się stopy w sandałach. Jej powierzchnię zdobią duże kwiaty, a boki i dół posiadają kreskowaną lamówkę. Dzieciątko Jezus ukazane jest w długiej sukience, z lewą dłonią wzniesioną w geście błogosławieństwa, w prawej trzymającym królewskie jabłko. Obie postaci mają owalne twarze, wyraźnie wycięte oczy, nosy i usta. Ich głowy otaczają promieniste nimby. Grunt, na którym stoi święty Antoni został przedstawiony przy pomocy nachylonych ku środkowi figur, przypominających swym kształtem romby. W tle są widoczne elementy krajobrazu w postaci pagórków i krzewów, z pojedynczym drzewem, o stożkowatej koronie po lewej stronie i budynkiem kościoła po prawej.Na otaczającej świętego Antoniego arkadzie wycięto, w technice białorytu, liczne wota, m.in. w formie serc, krzyży i plakiet. W górnych rogach kompozycji umieszczono czteropłatkowy kwiat i schematycznie zaznaczone gwiazdy. Pod arkadą znajduje się niedokończony napis, poniżej ornament kwiatowy w układzie pasowym. Całość obwiedziona ramą, w niektórych miejscach niedokładnie odbitą.
motyw ikonograficzny: arkada , drzewo , Dzieciątko Jezus , gest błogosławieństwa , kościół , Kwiat (lilia) , nimb , święty Antoni Padewski , wotum
stan zachowania: dobry
napisy i znaki: CUDOWNY OBRAZ S ZIAWIONY NAGUZE RAD ROKUP.1662 , (w dolnej części kompozycji)
numer inwentarza: PME 29005
uwagi: Drzeworyt został odbity z klocka dwustronnego z Warsztatu Kostryckich z Płazowa. Jego pierwowzorem był słynący łaskami obraz św. Antoniego, znajdujący się w Radecznicy, w kościele oo. Bernardynów. Zakonnicy,którzy po kasacji klasztoru w 1869 r. powrócili do niego w 1916 r. do dnia dzisiejszego szerzą kult świętego Antoniego. Historia kultu w Radecznicy sięga jednak 1644 r.,kiedy święty kilkakrotnie objawił się ubogiemu tkaczowi Szymonowi, wyrażając życzenie budowy świątyni na Łysej Górze, u stóp której leży Radecznica. Na skutek pożaru, który nawiedził sanktuarium w 1995 r.i m.in. strawił cudowny obraz świętego Antoniego, zastąpiono go kopią, wykonaną w Krakowie przez Jerzego Kumalę. Święty Antoni Padewski urodził się w 1195 r. w Lizbonie, zmarł w 1231 r.w Arcelli koło Padwy. Jako młodzieniec wstąpił do zakonu kanoników regularnych, następnie za zgodą przełożonych do zakonu braci mniejszych. Przedstawienie wizerunku świętego Antoniego z Dzieciątkiem Jezus na ręce nawiązuje do jego mistycznych przeżyć, podczas których otrzymał od Matki Boskiej małego Jezusa. Był znany z działalności kaznodziejskiej i charytatywnej. Jako pierwszy franciszkanin wykładał filozofię na uniwersytecie w Bolonii.Został kanonizowany w 1232 r., jego liturgiczne święto przypada w dniu 13 czerwca. Jest czczony jako patron ubogich, narzeczonych, małżeństw,położnic. Jest orędownikiem w przypadkach bezpłodności, chorób bydła, zagubionych rzeczy.
fotografia: Koprowski, Edward , 2013
obiekty związane:
5000000944 teka grafik Teka Łazarskiego w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie
5000000109 klocek drzeworytniczy dwustronny Chrystus Tronujący, Święty Antoni Padewski z Radecznicy
opracowanie dokumentu: Grochal, Anna, 2014.12.31,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©