BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00001278
<
104864_V_p_57_(1).jpg
https://drzeworyty.etnomuzeum.eu/midas/pictures/maxi/Etnografia/104864_V_p_57_(1).jpg
>
materiał (podłoża): papier
wymiary: 32,1 x 39,1 cm
miejsce powstania: Warszawa miejsce pozyskania: Poznań
datowanie klocka drzeworytniczego: 1801?-1838? datowanie odbitki graficznej: 1921
opis: Kompozycja dwustrefowa, ukazująca starotestamentowe sceny z Księgi Rodzaju. W strefie górnej oddzielonej od dolnej szlakiem inskrypcji w odbiciu lustrzanym, od lewej Bóg Ojciec (fragment sceny stworzenia Ewy); drzewo liściaste; Bóg Ojciec ukazujący nagim pierwszym Pierwszym Rodzicom owoce na rajskim drzewie, przy pniu na murawie ptak; Adam i Ewa w opaskach z liści na biodrach, stojący po bokach rajskiej jabłoni, po której pniu wije się wąż symbolizujący szatana z jabłkiem w paszczy, za Adamem leżący wół, za Ewą lew. W strefie dolnej: Adam kopiący rolę łopatą; drzewo liściaste; Kain zabijający Abla; kolumna na cokole; arka, Noe i zwierzęta wędrujące do arki; drzewo z dwoma sylwetkami ludzi chroniących się przed potopem. Rewers: pieczęć "57"
motyw ikonograficzny: Abel , Adam , arka Noego , Bóg Ojciec , diabeł , drzewo (jabłoń) , Ewa , Kain , łopata , Noe (patriarcha) , owoc (jabłko) , potop , ptak , zwierzę (lew) , zwierzę (wąż) , zwierzę (wół)
stan zachowania: dobry
napisy i znaki: ZAPIERWEYADAMA WEZBOKUIEGOPROWADZI ICHDORAYUODDAŁ , (w środku kompozycji)
numer inwentarza: 104864 V (p.57)
uwagi: Odbitka z dwustronnego klocka z Płazowa, znajdującego się w zbiorach Muzeum Etnograficznego im. S. Udzieli w Krakowie, nr inw. 7801/MEK. Drzeworyt jest prawdopodobnie fragmentem większej kompozycji odbijanej niegdyś z dwóch klocków. Część nie zachowana przedstawiać mogła stworzenie Adama i Ewy oraz ich pracę po wypędzeniu z raju. Drzeworyt znalazł się w Tece Łazarskiego, której egzemplarz trafił w 1924 r. do Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu jako dar Księgarni M. Arcta.
fotografia: Pracownia Fotografii Cyfrowej Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu , 2014
obiekty związane:
5000001084 teka grafik Teka Łazarskiego w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu
5000000217 klocek drzeworytniczy dwustronny Sceny z Księgi Rodzaju, Matka Boska Turska
opracowanie dokumentu: Skoczeń-Marchewka, Beata, 2015.10.26,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©