BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00001341
materiał (podłoża): papier
technika: drzeworyt wzdłużny
wymiary: 31 x 18 cm
miejsce powstania: Warszawa miejsce pozyskania: Gdańsk
datowanie klocka drzeworytniczego: 1838 datowanie odbitki graficznej: 1921
opis: Odbitka wykonana z dwustronnego klocka drzeworytniczego z Warsztatu Kostryckich z Płazowa. Święty Antoni ukazany w arkadowym obramowaniu, z Dzieciątkiem Jezus na prawej ręce i lilią w lewej dłoni. Przedstawiony w stroju zakonnym, przewiązanym sznurem oraz pokrytym ornamentem kwiatowym. Dzieciątko Jezus z jabłkiem królewskim w prawej dłoni. Lewa ręka uniesiona w geście błogosławieństwa. W tle, z prawej kościół, z lewej drzewo. Na arkadzie liczne wota m.in. w kształcie serc, krzyży i plakiet. Nad nią , w narożach ornament kwiatowy, czteropłatkowy. U dołu nieukończony napis majuskułą. Część pola obok napisu nie wycięta. Poniżej ornament roślinny w układzie pasowym. Rewers: pieczęć "50".
motyw ikonograficzny: arkada , aureola , drzewo , Dzieciątko Jezus , jabłko królewskie , kościół , księga , kwiat , kwiat (lilia) , strój zakonny , sznur , święty Antoni Padewski , tonsura , wotum
stan zachowania: dobry
napisy i znaki: CUDOWNY OBRAZ S ZIAWIONY NAGUZE RAD ROKUP.1662 , (w dolnej części kompozycji)
numer inwentarza: Gr. Al. 4074 (50)
uwagi: Pierwowzorem dla drzeworytu był cudowny obraz św. Antoniego w kościele oo. Bernardynów w Radecznicy, która była ważnym ośrodkiem kultu tego Świętego w Polsce do momentu kasaty klasztoru w 2 połowie XIX w. Historia objawienia w Radecznicy przywołuje datę 8 maja 1644 roku. W tym dniu miejscowy tkacz Szymon dostąpił łaski rozmowy ze świętym Antonim, który wyraził życzenie, by na Łysej Górze wybudowana została świątynia. Kult świętego w tamtejszym sanktuarium nadal propagują OO. Bernardyni, którzy powrócili tu w 1916 r. W 1995 r. pożar strawił otaczany kultem obraz. Obecnie w świątyni znajduje się jego kopia wykonana w Krakowie przez Jerzego Kumalę. Św. Antoniego powszechnie czczono między innymi jako patrona ubogich, małżeństw, położnic, do Niego zwracano się w przypadku choroby bydła, lub zagubienia jakichś przedmiotów. Odbitka jest jedną z grafik, które znalazły się w "Tece drzeworytów ludowych dawnych" Zygmunta Łazarskiego wydanej w 1921 roku. W tece znalazło się 66 grafik odbitych ręcznie w drukarni Władysława Łazarskiego, z klocków pochodzących z Płazowa (obecnie pow. lubaczowski) i ze Żmudzi na Litwie, datowanych przez Jerzego Kieszkowskiego na drugą poł. XVIII i poł. XIX w. Część odbitek była ręcznie kolorowana. Nakład liczył 62 numerowane egzemplarze. Wydawnictwo stało się podstawowym źródłem wiedzy na temat polskiego drzeworytu ludowego. Teka Łazarskiego przyczyniła się do wzrostu zainteresowania problemami sztuki ludowej, korzystał z niej m. in. Władysław Skoczylas przy tworzeniu w 1934 roku pracy " Drzeworyt ludowy w Polsce". Drzeworyt pochodzi z egzemplarza teki, która znalazła się w zbiorach Biblioteki Gdańskiej w latach 1945-1975.
fotografia: Mikrofilm-Center , 2016
obiekty związane:
5000001293 teka grafik Teka Łazarskiego w Bibliotece Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku
5000000109 klocek drzeworytniczy dwustronny Chrystus Tronujący, Święty Antoni Padewski z Radecznicy
opracowanie dokumentu: Skoczeń-Marchewka, Beata, 2017.01.02,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©