BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00001347
materiał (podłoża): papier
wymiary: 31,6 x 39,3 cm
miejsce powstania: Warszawa miejsce pozyskania: Gdańsk
datowanie klocka drzeworytniczego: 1801?-1838? datowanie odbitki graficznej: 1921
opis: Kompozycja dwustrefowa, ukazująca starotestamentowe sceny z Księgi Rodzaju. W strefie górnej oddzielonej od dolnej szlakiem inskrypcji w odbiciu lustrzanym, od lewej Bóg Ojciec (prawdopodobnie fragment sceny stworzenia Ewy); drzewo liściaste; Bóg Ojciec ukazujący nagim Pierwszym Rodzicom owoce na rajskim drzewie, przy pniu na murawie ptak; Adam i Ewa w opaskach z liści na biodrach, stojący po bokach rajskiej jabłoni, po której pniu wije się wąż symbolizujący szatana z jabłkiem w paszczy, za Adamem leżący wół, za Ewą lew. W strefie dolnej: Adam kopiący ziemię łopatą; drzewo liściaste; Kain zabijający Abla; kolumna na cokole; arka, Noe i zwierzęta wędrujące do arki; drzewo z dwoma sylwetkami ludzi chroniących się przed potopem. Rewers: pieczęć "57"
motyw ikonograficzny: Abel , Adam , arka Noego , Bóg Ojciec , diabeł , drzewo (jabłoń) , Ewa , Kain , łopata , Noe (patriarcha) , owoc (jabłko) , potop , ptak , zwierzę (lew) , zwierzę (wąż) , zwierzę (wół)
stan zachowania: dobry
napisy i znaki: ZAPIERWEYADAMA WEZBOKUIEGOPROWADZI ICHDORAYUODDAŁ , (w środku kompozycji)
numer inwentarza: Gr. Al. 4074 (57)
uwagi: Odbitka z dwustronnego klocka z Płazowa, znajdującego się w zbiorach Muzeum Etnograficznego im. S. Udzieli w Krakowie, nr inw. 7801/MEK. Drzeworyt jest prawdopodobnie fragmentem większej kompozycji odbijanej niegdyś z dwóch klocków. Część nie zachowana przedstawiać mogła stworzenie Adama i Ewy oraz ich pracę po wypędzeniu z raju. Drzeworyt znalazł się w Tece Łazarskiego, której egzemplarz trafił w latach 1945-1975 do Biblioteki Gdańskiej.
fotografia: Mikrofilm-Center , 2016
obiekty związane:
5000001293 teka grafik Teka Łazarskiego w Bibliotece Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku
5000000217 klocek drzeworytniczy dwustronny Sceny z Księgi Rodzaju, Matka Boska Turska
opracowanie dokumentu: Skoczeń-Marchewka, Beata, 2017.01.13,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©