BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00001359

Matka Boska Różańcowa

warianty tytułu: Matka Boska ofiarowująca różańce świętemu Dominikowi i świętej Katarzynie Sieneńskiej

odbitka graficzna

materiał (podłoża): papier czerpany
technika: drzeworyt wzdłużny
wymiary: 26 x 16,7 cm
datowanie odbitki graficznej: 1801?-1900?
opis: Kompozycja ujęta w prostokąt stojący. Centralnie ukazana siedząca Matka Boska z Dzieciątkiem adorowana przez klęczących - świętą Katarzynę Sieneńską i świętego Dominika. Ta scena została ujęta w prostokąt półkoliście zwieńczony u góry. Maria w sukni i długim welonie, prawą ręką podtrzymuje stojące na jej prawym kolanie Dzieciątko Jezus. Głowę kieruje w stronę św. Dominika po prawej stronie, przedstawionego w stroju zakonnym, któremu lewą ręką podaje różaniec. Nagie Dzieciątko skłania się w stronę klęczącej po lewej świętej Katarzyny wyciągając w jej stronę prawą rączkę z różańcem. Głowy wszystkich postaci otaczają aureole. Przy głowie Matki Boskiej wzlatują dwa nagie anioły podtrzymujące koronę, wyżej ukazano Gołębicę - Ducha Świętego z półkolem promieni. U dołu, wzdłuż obramowania horyzontalnie umieszczono napis majuskułą. Kompozycję otacza piętnaście okrągłych medalionów, przedstawiających życie Matki Boskiej i Chrystusa, w postaci tajemnic różańcowych. Są one ułożone od tajemnicy radosnej - znajdującej się u góry po lewej (Zwiastowanie) i ciągną się w kierunku odwrotnym od wskazań zegara. Kończą się sceną Koronacji Matki Boskiej u góry, w centrum. W górnych narożnikach znajdują się esowate ozdobniki. Po obramowaniu całości cienką linią pozostały jedynie fragmenty.
motyw ikonograficzny: anioł , Chrystus koronowany cierniem , Chrystus na krzyżu , Chrystus niosący krzyż , Chrystus przy kolumnie , Dwunastoletni Jezus nauczający w świątyni , Gołębica Ducha Świętego , korona , Koronacja Najświętszej Marii Panny , Matka Boska Różańcowa , Matka Boska z Dzieciątkiem , medalion , Nawiedzenie świętej Elżbiety , Ofiarowanie Jezusa w świątyni , Pasja Chrystusa , różaniec , święta Katarzyna Sieneńska , święty Dominik , Wniebowstąpienie Jezusa Chrystusa , Wniebowzięcie Najświętszej Panny Marii , Zmartwychwstanie Pańskie , Zwiastowanie
stan zachowania: uszkodzony
napisy i znaki: S.M. SACRATISS.ROSSARII , (w dolnej części środkowego wizerunku)
numer inwentarza: 33459/MEK
uwagi: Do identycznej grafiki znajdującej się w Lublinie w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. H. Łopacińskiego dołączono kartkę z notatką, z której wynika, że odbitkę wykonano z klocka przechowywanego na początku XX wieku w Muzeum Techniczno-Przemysłowym w Krakowie. Informacje odnotowane na drugiej karcie podają, że klocek podarowany został do owego Muzeum 6 maja 1902 r. przez Marka Schwarca, krakowskiego antykwariusza. Można przypuszczać, że opisywany drzeworyt został odbity też z powyższego klocka. Na rewersie w prawym dolnym rogu znajduje się okrągła pieczątka "ASP" wskazująca na wcześniejszego właściciela. W 1967 roku drzeworyt przekazano bowiem do MEK z Biblioteki ASP w Krakowie.
fotografia: Wąsik, Marcin , 2011
obiekty związane:
5000000016 odbitka graficzna Matka Boska Różańcowa
opracowanie dokumentu: Mosio, Grażyna, 2017.02.22,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©