BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00001367
materiał (podłoża): drewno
technika: drzeworyt wzdłużny
wymiary: 38 x 28 x 2,2 cm
miejsce powstania: Jastrabá, Słowacja (Slovakia) miejsce pozyskania: Pezinok, Słowacja (Slovakia)
datowanie klocka drzeworytniczego: 1796-1805
opis: Na awersie, w centrum grupa Piety. Matka Boska w długim maforionie i szacie ozdobionej poprzecznymi łańcuszkami i wisiorkami w kształcie serc, trzyma na kolanach martwego Chrystusa z opadającą lewą ręką. Na głowach obu postaci korony zamknięte. Wokół korony Marii z aureoli wybiegają liczne promienie. Wokół obramowanie z 8 wielopłatkowych kwiatów przedzielonych lancetowatymi liśćmi. W górnych narożnikach podwieszone kotary. Wzdłuż dolnego brzegu obramowanie z napisem w odwzorowaniu lustrzanym: OBRAS PANI MARIIE ŠAŠTINSEK. Na rewersie pośrodku sylwetka stojącego św. Jana Nepomucena w birecie, sutannie, komży i pelerynce, trzymającego krucyfiks. Święty z głową otoczoną aureolą z krótkich promieni stoi na łukowatym wzniesieniu. Po bokach widnieją dwa tulipanowate kwiaty z podwójnymi pąkami, zaś wokół obramowanie z 8 wielopłatkowych kwiatów zakomponowanych na przemian z lancetowatymi liśćmi. W górnych narożnikach podwieszone kotary. U dołu, po bokach okrągłe kratkowane formy, w centrum napis: S: JOANES NEPOMUK, w odbiciu lustrzanym.
motyw ikonograficzny: korona , kotara , kwiat , Matka Boska Bolesna , Pieta , święty Jan Nepomucen
stan zachowania: dobry
napisy i znaki: OBRAS PANI MARIIE ŠAŠTINSEK , (wzdłuż dolnej krawędzi awersu) S: JOANES NEPOMUK , (wzdłuż dolnej krawędzi rewersu)
numer inwentarza: F-E-3376
uwagi: Klocek podarowany muzeum w 1901 roku przez Václava Holouňa z miejscowości Pezinok. Przypuszczano, że został wykonany przez Imricha Speváka z Jastrabej, pochodzącego ze znanej rodziny kramarzy. Inna, bardziej prawdopodobna teoria mówi, że forma należała do zespołu, który stał się w pewnym czasie własnością rodziny Speváków. Zakupili oni starsze, używane formy i zlecali wykonywanie z nich odbitek w środkowosłowackich drukarniach. Pochodzi ze starych zbiorów SMN. Rzeźba Matki Boskiej Bolesnej - Szasztinskiej Piety znajduje się w kościele we wsi Šaštín-Stráže. Znana na Słowacji i za granicą jest celem pielgrzymek jako patronka Słowacji. Z rzeźbą wiąże się legenda, według której żona palatyna węgierskiego wyprosiła modlitwą nawrócenie swojego męża. W ramach wdzięczności poleciła wybudować kaplicę, w której umieszczono statuetkę Matki Bożej Siedmiobolesnej. Cudowna rzeźba pochodzi z roku 1564 i jest anonimowego autorstwa. W 1733 roku stała się własnością Paulinów, którzy postanowili wybudować klasztor i barokowy kościół, wyświęcony w 1764 r. W 1964 roku Ojciec Święty Paweł VI nadał kościołowi Matki Bolesnej tytuł bazyliki mniejszej.Gościł tam też Jan Paweł II. Św. Jan Nepomucen należy do popularnych świętych. Żył w 2.połowie XIV wieku, pochodził z Czech z miejscowości Nepomuk. Tradycja głosi, że popadł w konflikt z królem czeskim Wacławem, który rozkazał utopić go w Wełtawie. Jest uważany za patrona spowiedników, strzeże tajemnicy spowiedzi, a także chroni mosty, groble i broni ludzi w czasie powodzi.
obiekty związane:
5000001391 odbitka graficzna z klocka drzeworytniczego dwustronnego Święty Jan Nepomucen
5000001243 odbitka graficzna Pieta
5000001452 odbitka graficzna Pieta
5000001451 odbitka graficzna Matka Boska Bolesna z Szasztina
5000001469 odbitka graficzna z klocka drzeworytniczego dwustronnego Święty Jan Nepomucen
opracowanie dokumentu: Mosio, Grażyna, 2017.06.22,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©