BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00001369

Matka Boska Bolesna, Matka Boska Starohorska

warianty tytułu: Siedmiobolesna Panna Maria Panna Maria Starohorska

klocek drzeworytniczy dwustronny

materiał (podłoża): drewno
technika: drzeworyt wzdłużny
wymiary: 8,5 x 6,5 x 2 cm
miejsce powstania: Bańska Szczawnica miejsce pozyskania: Bańska Szczawnica
datowanie klocka drzeworytniczego: 1796-1805
opis: Klocek drzeworytniczy, dwustronny, ze schematycznie przedstawionymi wizerunkami Matki Boskiej Bolesnej oraz Matki Boskiej Starohorskiej. Matka Boska Bolesna ukazana frontalnie, obejmuje rękami ciało Jezusa, bezwładnie leżące na jej kolanach. W jej piersi wbitych jest 7 mieczy. Głowa otoczona nimbem i zwieńczona cesarska koroną. Jezus ukazany w perizonium, z koroną na głowie. U dołu napis. Na drugiej stronie klocka przedstawienie Matki Boskiej z Dzieciątkiem w typie Matki Boskiej Wspomożenia Wiernych ( Maria Hilf). Maria ukazana w półpostaci, z prawej na rękach trzyma tulące się do niej Dzieciątko Jezus z uniesioną nogą. Głowy obu postaci zwieńczone koronami i obwiedzione połączonymi ze sobą nimbami w formie obręczy. U dołu napis z prawej do lewej.
motyw ikonograficzny: Matka Boska Bolesna , Matka Boska z Dzieciątkiem
stan zachowania: dobry
napisy i znaki: (?) BOLESZNA , (wzdłuż dolnego brzegu klocka) SZTAROHORSzkA , (wzdłuż dolnego brzegu klocka)
numer inwentarza: F-E-5302
uwagi: Klocek - wraz z grupą innych - trafił do Słowackiego Muzeum Narodowego w Martinie w latach 1933-1934 za pośrednictwem antykwariusza i kupca Emila Reifa z Bańskiej Szczawnicy.
obiekty związane:
5000001370 odbitka graficzna Matka Boska Bolesna
5000001371 odbitka graficzna Matka Boska Starohorska
5000001463 odbitka graficzna Matka Boska Bolesna
5000001542 odbitka graficzna Matka Boska Starohorska
opracowanie dokumentu: Skoczeń-Marchewka, Beata, 2017.08.31,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©