BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00001380
materiał (podłoża): drewno
technika: drzeworyt wzdłużny
wymiary: 7,5 x 5,5 x 1,5 cm
miejsce pochodzenia: Bańska Szczawnica miejsce pozyskania: Bańska Szczawnica
datowanie klocka drzeworytniczego: 1801-1900
opis: Klocek drzeworytniczy, dwustronny. Awers: przedstawienie św. Genowefy Brabanckiej. Święta ukazana na tle groty, z rękami skrzyżowanymi na piersiach. Wokół głowy aureola. ). Przy niej z lewej nagie dziecko, dalej jeleń (?). W górnej części kompozycji obłoki. Rewers: Kompozycja dwupolowa. W górnym polu profil owcy, skierowanej na lewo. W dolnym polu dwie owce, stojące w przeciwnych kierunkach względem siebie, kierujące głowy i spoglądające na siebie nawzajem.
motyw ikonograficzny: niemowlę , święta Genowefa , zwierzę (jeleń) , zwierzę (owca)
stan zachowania: dobry
napisy i znaki: S. Genovefa.
numer inwentarza: F-E-5313
uwagi: Klocek należy do zespołu, który trafił w latach 1904-1905 do zbiorów Słowackiego Muzeum Narodowego w Martinie od Emilii Justovej z Bańskiej Szczawnicy, za pośrednictwem księdza Andreja Kmeta - archeologa, etnografa, botanika,założyciela Słowackiego Towarzystwa Muzealnego oraz Słowackiego Towarzystwa Naukowego. Genowefa Brabancka wedle tradycji była żoną palatyna reńskiego, niesłusznie oskarżoną o wiarołomstwo i skazaną na śmierć przez wygnanie. Błąkająca się z nieletnim dzieckiem po lesie, została cudownie ocalona (dziecko miała karmić łania, gdy matce zabrakło mleka), a następnie oczyszczona z oskarżeń. W ikonografii przedstawiana jest z dzieckiem, łanią, która karmiła niemowlę, w grocie, w której miała mieszkać. Jej postać nigdy nie weszła do martyrologiów ani do kalendarza liturgicznego. Niekiedy błędnie utożsamiano ją ze św. Genowefą Paryską. Legendarnej opowieści o Genowefie Brabanckiej literacki kształt nadał w 1638 roku francuski jezuita R.Cerisiers.
obiekty związane:
5000001381 odbitka graficzna z klocka drzeworytniczego dwustronnego Święta Genowefa Barbancka
5000001382 odbitka graficzna z klocka drzeworytniczego dwustronnego Owce
5000001541 odbitka graficzna z klocka drzeworytniczego dwustronnego Święta Genowefa Brabancka
opracowanie dokumentu: Skoczeń-Marchewka, Beata, 2017.09.12,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©