BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00001428
materiał (podłoża): drewno
technika: drzeworyt wzdłużny
wymiary: 7,7 cm x 5,7 cm x 2,4 cm cm
miejsce pochodzenia: Bańska Szczawnica miejsce pozyskania: Bańska Szczawnica
datowanie klocka drzeworytniczego: 1801-1900
opis: Klocek drzeworytniczy opracowany dwustronnie, posiada kształt prostokąta, wzór wykonany w technice wzdłużnej. Powierzchnia mocno nasączona czarną farbą wskazuje na intensywne tłoczenie odbitek. Na awersie opracowanym w układzie pionowym przedstawiono św. Apolonię, której wizerunek wypełnia środkową część powierzchni klocka, dołem biegnie napis (na klocku litery ukazane w odbiciu lustrzanym). Święta ma na sobie suknię z długimi rękawami, jej głowę wieńczy korona i otacza krąg aureoli. W prawej ręce trzyma kleszcze z zębem jako atrybut męczeńskiej śmierci, lewą unosi w geście błogosławieństwa. Z prawej strony widać języki ognia i kłąb dymu nad płonącym – nie uwidocznionym na drzeworycie – stosem. Zwraca uwagę brak obramowania wizerunku na awersie oraz ukazanie sukni ze ściętymi brzegami. Natomiast na rewersie, który opracowano w układzie poziomym, widać parę zwierząt, tj. owcę i barana (owca skierowana frontalnie, baran z prawego profilu z odwróconym łbem) stojących na zamarkowanym gruncie. Tu także brak ramki otaczającej wzór.
motyw ikonograficzny: obcęgi , święta Apolonia , ząb , zwierzę (baran) , zwierzę (owca)
stan zachowania: dobry
napisy i znaki: S.APOLOnia.
numer inwentarza: F-E-5311
uwagi: Klocek należał do zespołu, który trafił w latach 1904-1905 do zbiorów Słowackiego Muzeum Narodowego w Martinie od Emilii Justovej z Bańskiej Szczawnicy, za pośrednictwem księdza Andreja Kmeta - archeologa, etnografa, botanika, założyciela Słowackiego Towarzystwa Muzealnego oraz Słowackiego Towarzystwa Naukowego. Święta Apolonia z Aleksandrii była jedną z pierwszych chrześcijańskich męczennic, zmarła ok. 248 lub 249. Wg legendy przed śmiercią na stosie torturowano ją miażdżąc szczękę i wybijając zęby. W ikonografii przedstawiana jest z atrybutami nawiązującymi do męczeńskiej śmierci: trzymanymi w ręce kleszczami i zębem, stosem na którym spłonęła i palmą męczeństwa. W Kościele katolickim wspominana jest w liturgii 9 lutego, w tradycji czczona jako orędowniczka w czasie bólu zębów i patronka dentystów.
obiekty związane:
5000001429 odbitka graficzna z klocka drzeworytniczego dwustronnego Święta Apolonia
5000001430 odbitka graficzna z klocka drzeworytniczego dwustronnego Baran i owca
5000001431 odbitka graficzna z klocka drzeworytniczego dwustronnego Święta Apolonia
opracowanie dokumentu: Graff, Grzegorz, 2018.01.08,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©