BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00001473
materiał (podłoża): papier
technika: drzeworyt wzdłużny
wymiary: 38 x 27,2 cm
miejsce powstania: Słowacja (Slovakia)
datowanie klocka drzeworytniczego: 1796-1805 datowanie odbitki drzeworytniczej: 1930-1941 , 1901-pozyskano klocek do zbiorów w Martinie; III 1949 - wizyta czechosłowackich muzealników w Polsce.
opis: Pod krzyżem, z którego zwisają pęk rózg i dyscyplina,siedzi Matka Boska trzymająca na kolanach ciało martwego Jezusa okrytego perizonium, ze śladami męki i prawą ręką opadającą pionowo. Obie postacie mają wokół głów promieniste aureole. Maria w sukni i płaszczu, ma głowę lekko pochyloną i zwróconą w lewo, oraz 7 mieczy wbitych na wysokości piersi. Po bokach w tle rozmieszczono 11 gwiazd. Niżej, po prawej wzgórze, po bokach dwie budowle. U stóp postaci na podłożu leżą kolejne insygnia Męki Pańskiej: 3 kości do gry, rękawica, młotek, obcęgi, korona cierniowa. Niżej zaś 4 gwoździe przedzielone drabiną. Brzegi deski zdobi szlak skomponowany z zygzaku między równoległymi liniami - cienką (od środka) i grubszą (od zewnątrz).
motyw ikonograficzny: aureola , budynek , gwiazda , insygnia Męki Pańskiej , Jezus Chrystus , krzyż , Matka Boska Bolesna , miecz , Pieta
stan zachowania: dobry
numer inwentarza: 30476/MEK
uwagi: Nowodruk został odbity ze starego klocka, znajdującego się w zbiorach Muzeum Narodowego w Martinie. Prawdopodobnie tam została wykonana odbitka, która wraz z innymi została przywieziona jako dar czechosłowackich muzealników przy okazji wizyty w Polsce w 1949 r. Drzeworyty te trafiły wtedy do kilku polskich instytucji, między innymi do Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie, Muzeum Etnograficznego w Krakowie oraz Państwowego Instytutu Badania Sztuki Ludowej. Matki Boża Siedmiobolesna jest patronką Słowacji. Jej wizerunki były popularnym wzorcem ikonograficznym w słowackiej twórczość ludowej. Najczęściej kopiowano wizerunek Matki Boskiej w Šaštínie, której wyobrażenie znane były w całej Słowacji. Do często kopiowanych należały także figury czczone w Nitrze, Topolčanach, Holíču. Rzeźby w drewnie, kamieniu, grafika oraz obrazy na szkle wzorowane były także na wizerunkach popularyzowanych za pośrednictwem druków dewocyjnych i w ówczesnej literaturze religijnej. W XIX wieku Pieta była najczęściej podejmowanym tematem przez ludowych artystów. Powstawały liczne kapliczki przydrożne , powszechnie wizerunki Matki Boskiej Bolesnej – orędowniczki, pocieszycielki i wspomożycielki w trudnych sytuacjach zawieszano w domach. Nabożeństwo oddawane Matce Boskiej Siedmiobolesnej było jednym z czynników narodowotwórczych wśród Słowaków.
obiekty związane:
5000001390 klocek drzeworytniczy jednostronny Matka Boska Bolesna
opracowanie dokumentu: Skoczeń-Marchewka, Beata, 2019.01.28,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©