BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00001496
materiał (podłoża): papier
technika: drzeworyt wzdłużny
wymiary: 30,5 x 18 cm
miejsce pozyskania: Warszawa
datowanie klocka drzeworytniczego: 1801?-1838? datowanie odbitki drzeworytniczej: 1921
opis: Drzeworyt w kształcie prostokąta stojącego, ukazujący świętego Kazimierza skierowanego do widza en face, ubranego w płaszcz z gronostajów i książęcą mitrę wieńczącą głowę, trzymającego w lewej ręce krzyż, a w prawej kwiatową gałązkę. Jego głowę otacza aureola z dwunastoma gwiazdami, z szyi zwisa łańcuch z krzyżem na piersi. W górnych narożnikach widnieją obłoki, ponadto z prawej ukazano Oko Opatrzności z promieniami. Tło gładkie, horyzont zasłaniają po obu stronach budowle sakralne. Wzdłuż dolnej krawędzi umieszczono poziomy pas z inskrypcją (litery "Z" w imieniu świętego w odbiciu lustrzanym).
motyw ikonograficzny: aureola , gwiazda , kościół , królewicz , krzyż , kwiat , mitra , obłok , Oko Opatrzności , płaszcz gronostajowy , sygnaturka , święty Kazimierz Królewicz
stan zachowania: dobry
napisy i znaki: W S KAZIMIRZA , (wzdłuż dolnej krawędzi rewersu)
numer inwentarza: PME 30912
uwagi: Św. Kazimierz (1458 - 1484) był drugim synem króla Kazimierza Jagiellończyka i Elżbiety Rakuszanki. Młodo zmarły w opinii świętości, kanonizowany został w 1604 roku, czczony jest między innymi jako patron Polski i Litwy, młodzieży litewskiej i kawalerów maltańskich. Miejscem jego szczególnego kultu jest katedra wileńska. Wzór kompozycji mógł stanowić drzeworyt z 1521 r. w żywocie św. Kazimierza autorstwa legata papieskiego Zachariasza Ferreri, przy czym różaniec zastąpiono krzyżem. Podobny wizerunek, w postaci rzeźby, znajduje się także na relikwiarzu w katedrze w Wilnie. Ten typ ikonograficzny rozpowszechniał zakon jezuitów, a także uniccy bazylianie, krzewiący szczególnie kult św. Kazimierza. Odbitka wykonana z jednego z trzynastu zachowanych klocków drzeworytniczych, pochodzących z warsztatu Macieja Kostryckiego i jego rodziny z Płazowa. Do zbiorów Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie została zakupiona w 1967 roku.
fotografia: Koprowski, Edward , 2013
obiekty związane:
5000000017 klocek drzeworytniczy dwustronny Chrzest Chrystusa w Jordanie, Święty Kazimierz Królewicz
opracowanie dokumentu: Graff, Grzegorz, 2019.12.10,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©