BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00001501
materiał (podłoża): papier
technika: drzeworyt wzdłużny
wymiary: 10,3 x 6 cm
miejsce powstania: Martin
datowanie odbitki: przed 1949
opis: Odbitka z dwustronnego klocka drzeworytniczego, ukazująca wizerunek unoszącej się na obłoku Piety, tj. Madonny trzymającej na kolanach ciało Chrystusa. Rozłożysta szata Matki Boskiej nadaje sylwetce trójkątny kształt, jej głowę wieńczy korona z krzyżem na szczycie, podobna korona spoczywa na głowie Chrystusa. Lewa ręka martwego Chrystusa opada, prawa spoczywa na dłoni Madonny. W dole uwidoczniono ścieżkę, która prowadzi do kaplicy na tle gór. Narożniki kompozycji zdobią pąki kwiatowe z liśćmi. Wzdłuż dolnego brzegu znajduje się napis.
motyw ikonograficzny: Jezus Chrystus , Matka Boska
stan zachowania: dobry
napisy i znaki: Pozbai Bol Sz.Maria.
numer inwentarza: PME 31397
uwagi: Drzeworyt został odbity z klocka, który trafił do Słowackiego Muzeum Narodowego w Martinie w latach 1933-1934 za pośrednictwem antykwariusza i kupca Emila Reifa z Bańskiej Szczawnicy. Odbitka z tego samego klocka znajduje się w zborach Orawskiej Galerii w Dolnym Kubinie (nr inwentarzowy: T 261), zob. https://www.webumenia.sk/dielo/SVK:OGD.T_261 Drzeworyt jest nowodrukiem wchodzącym w skład zbioru opisanego jako „dar etnografów czechosłowackich III-49”, który pierwotnie znajdował się wśród archiwaliów, a w 1967 roku został włączony do inwentarza muzealiów. Druk prawdopodobnie został wykonany w muzeum w Martinie, krótko przed 1949 rokiem, gdy miały miejsce kontakty pomiędzy muzealnikami obu placówek.
obiekty związane:
5000001498 klocek drzeworytniczy dwustronny Matka Boska z Dzieciątkiem, Pieta
opracowanie dokumentu: Graff, Grzegorz, 2019.12.03,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©