BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00001535

Ostatnia Wieczerza

warianty tytułu: Ostatnia Weczerza - fragment

odbitka graficzna

materiał (podłoża): papier
technika: drzeworyt wzdłużny
wymiary: 35,6 x 59,7 cm
miejsce powstania: Warszawa
datowanie klocka drzeworytniczego: 1801?-1815? datowanie odbitki graficznej: 1921
opis: Fragment sceny przedstawiającej Ostatnią Wieczerzę. Pierwotnie kompozycja składała się z kilku sklejonych odbitek. Zachowana część to dolny fragment odbity z dwóch desek na dwóch arkuszach sklejonych ze sobą i tworzących prostokąt leżący. Grafika ukazuje pięciu apostołów siedzących przy stole o zaokrąglonych rogach. W prawym górnym rogu widoczna ręka szóstego apostoła. Wszystkie postacie ukazane są profilem, mają krótkie brody i włosy sięgające do ramion. Spod szat wyłaniają się ich bose stopy. Od lewej przedstawiony jest apostoł z misą (?), siedzący na prostym taborecie, kolejno - na krześle z oparciem - Judasz z sakiewką w prawej dłoni, a następnie na niskim taborecie - apostoł z dzbanem. W prawym rogu zwrócony w lewo, apostoł zasiadający na krześle ozdobionym ornamentem kwiatowym i gestykulujący prawą ręką wzniesioną w kierunku towarzyszy. Za nim wyłania się półpostać kolejnego mężczyzny. Na stole po lewej stoi owalne naczynie z potrawą, zaś po prawej - kielich o ozdobnym trzonie, pomiędzy nimi leży osiem owalnych chlebków. U dołu na posadzce z nieregularnych płyt są widoczne cztery ptaki. Po lewej wzdłuż dolnej krawędzi, na białym, podłużnym tle widnieje inskrypcja o niektórych literach odwróconych o 18O stopni, lub w odbiciu lustrzanym. Rewers: pieczęć "36". Przy dolnej krawędzi napis karminową kredką: "1905/6".
motyw ikonograficzny: apostoł , chleb , Judasz , kielich , krzesło , Ostatnia Wieczerza , ptak , stół , trzos
stan zachowania: dobry
napisy i znaki: W.IeCZeYZaPaNaJeZUSa , (u dołu, po lewej stronie)
numer inwentarza: Biblioteka Główna ASP, Nr inw. 1544, sygn. E 26 (36)
uwagi: Autor klocków, z których odciśnięto fragment drzeworytu jest określany przez Galaunego jako "artysta samouk" i zaliczany do grona twórców żmudzkich. Z tym drzeworytnikiem Galaune wiąże także inne grafiki, charakteryzujące się mocnym szrafunkiem, które znalazły się w Tece.
fotografia: Holnicki-Szulc, Wojciech , 2016
obiekty związane:
5000001505 teka grafik Teka Łazarskiego w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
opracowanie dokumentu: Skoczeń-Marchewka, Beata, 2020.12.03,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©