BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00001552
materiał (podłoża): papier
technika: drzeworyt wzdłużny
wymiary: 31,2 x 17,8 cm
datowanie klocka drzeworytniczego: 1838 datowanie odbitki graficznej: około 1966
opis: Święty Antoni ukazany w całej postaci, stojący w arkadowym obramowaniu, z Dzieciątkiem Jezus na prawej ręce i lilią w lewej dłoni. Przedstawiony w habicie przewiązanym sznurem oraz pokrytym ornamentem kwiatowym. Dzieciątko Jezus z jabłkiem królewskim w prawej ręce, lewą trzyma uniesioną w geście błogosławieństwa. W tle z prawej kościół, a z lewej wyniosłe drzewo. Na arkadzie liczne wota w kształcie serc, krzyży i plakiet. W narożach drzeworytu ornament kwiatowy, w dole pas zdobiony wzorem roślinnym. U dołu także nieukończony napis majuskułą.
motyw ikonograficzny: Dzieciątko Jezus , jabłko królewskie , kwiat (lilia) , wotum
stan zachowania: dobry
napisy i znaki: CUDOWNY OBRAZ S ZIAWIONY NAGUZE RAD ROKUP.1662
numer inwentarza: PME 28944
uwagi: Pierwowzorem dla drzeworytu był cudowny obraz św. Antoniego w kościele ojców Bernardynów w Radecznicy, która była ważnym ośrodkiem kultu tego w Polsce do momentu kasaty klasztoru w drugiej połowie XIX w. Historia objawienia w Radecznicy przywołuje datę 8 maja 1644 roku, kiedy to miejscowy tkacz Szymon jakoby dostąpił łaski rozmowy ze świętym. Patron wyraził życzenie, by na Łysej Górze wybudowana została świątynia. Kult świętego w tamtejszym sanktuarium nadal propagują oo. Bernardyni, którzy powrócili tu w 1916 roku. W 1995 roku pożar strawił otaczany kultem obraz. Obecnie w świątyni znajduje się jego kopia wykonana w Krakowie przez Jerzego Kumalę. Święty Antoni - Fernando Martins de Bulhoes, (1195-1231), franciszkanin, teolog, doktor Kościoła. Pochodził z Portugalii. Słynął jako kaznodzieja, prowadził działalność misyjną i naukową. Według legendy, na znak szczególnej miłości Bożej nawiedziło go Dzieciątko Jezus. Przedstawiany w habicie, z lilią, Dzieciątkiem Jezus na rękach, księgą, osłem i niedowiarkiem. Inne atrybuty to serce, ogień, chleb i ryba. Wierni modlą się do świętego w intencji zaginionych osób i rzeczy. Jest patronem bractw zakonnych, narzeczonych, małżeństw, dzieci, ludzi ubogich, podróżnych, górników. W liturgii wspominany 13 czerwca.
fotografia: Koprowski, Edward , 2013
obiekty związane:
5000000109 klocek drzeworytniczy dwustronny Chrystus Tronujący, Święty Antoni Padewski z Radecznicy
opracowanie dokumentu: Graff, Grzegorz, 2020.12.08,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©