BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00001553
materiał (podłoża): papier
technika: drzeworyt wzdłużny
wymiary: 31,4 x 19,3 cm
miejsce powstania: Warszawa
datowanie klocka drzeworytniczego: 1801-1838? datowanie odbitki graficznej: 1921
opis: Wśród obłoków przedstawione do połowy postacie Matki Bożej (pośrodku) oraz Chrystusa i Boga Ojca. Maria ukazana w sukni oraz płaszczu zdobionym ornamentem roślinnym. Lewą rękę przykłada do piersi, prawą lekko odchyla na bok. Bóg Ojciec (z lewej) w suto marszczonym płaszczu i szacie , z głową otoczoną trójkątnym nimbem. Prawą ręką podtrzymuje berło, lewą koronę, którą wraz z Jezusem nakładają na głowę Matki Boskiej. Jezus (z prawej) z obnażonym tułowiem, okryty wokół bioder fałdzistym płaszczem. Prawą ręką podtrzymuje krzyż, wsparty na prawym ramieniu, lewą ręką koronę. W górnej części kompozycji, nad Marią Duch Święty pod postacią gołębicy, otoczony wieńcem obłoków. W górnych narożach fragmenty obłoków. U dołu rozpoczęty napis, którego pierwsze litery prawdopodobnie mogą oznaczać :"WIZERUNEK ŚWIĘTEJ KORONACJI". Litera S w lustrzanym odbiciu. Dalej nie wycięte pole. Rewers: pieczęć "45".
motyw ikonograficzny: berło , Bóg Ojciec , Gołębica Ducha Świętego , Jezus , korona , krzyż , Matka Boska
stan zachowania: dobry
napisy i znaki: W S: K , (w dolnej części kompozycji, z lewej)
numer inwentarza: Biblioteka GŁówna ASP, Nr inw. 1544, sygn. E 26 (45)
uwagi: Odbitka jest jedną z grafik, które znalazły się w "Tece drzeworytów ludowych dawnych" Zygmunta Łazarskiego wydanej w 1921 roku. W zbiorze znalazło się 66 grafik odbitych ręcznie w drukarni Władysława Łazarskiego, z klocków pochodzących z Płazowa (obecnie pow. lubaczowski) i ze Żmudzi na Litwie, datowanych przez Jerzego Kieszkowskiego na drugą poł. XVIII i poł. XIX w. Część odbitek była ręcznie kolorowana. Nakład liczył 62 numerowane egzemplarze. Wydawnictwo stało się podstawowym źródłem wiedzy na temat polskiego drzeworytu ludowego. Teka Łazarskiego przyczyniła się do wzrostu zainteresowania problemami sztuki ludowej, korzystał z niej m. in. Władysław Skoczylas przy tworzeniu w 1934 roku pracy " Drzeworyt ludowy w Polsce". W Tece przechowywanej w Bibliotece Głównej ASP znlazły się dwie identyczne odbitki oznaczone na rewersie pieczęcią 45. Odbitki wykonane została z klocka dwustronnego, użytkowanego w XIX wieku w rodzinnym warsztacie Kostryckich z Płazowa. Obecnie klocek znajduje się w zbiorach Muzeum Etnograficznego w Krakowie.
fotografia: Holnicki-Szulc, Wojciech , 2016
obiekty związane:
5000001505 teka grafik Teka Łazarskiego w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
5000000245 klocek drzeworytniczy dwustronny Koronacja Matki Boskiej, Święty Piotr i święty Paweł
opracowanie dokumentu: Skoczeń-Marchewka, Beata, 2021.01.08,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©