BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00001562
materiał (podłoża): papier
technika: drzeworyt wzdłużny
wymiary: 39,5 x 31,5 cm
miejsce powstania: Warszawa
datowanie klocka drzeworytniczego: 1801?-1838? datowanie odbitki graficznej: 1921
opis: Pośrodku kompozycji przedstawiono pleciony dwuuszny kosz z pędami dzwonków oraz gałązkami kwitnących róż. Gałązki, kwiaty i liście wypełniają całą powierzchnię kołtryny. W dolnej części przedstawiono rozrzucone ulistnione gałązki róż i dzwonków. Drzeworyt jest prawdopodobnie nieukończony: esowate ucha kosza oraz niektóre liście i kwiaty pozostawiono nie wycięte, bądź z rozpoczętymi szrafowaniami. Rewers: pieczęć "51".
motyw ikonograficzny: bukiet , kosz , kwiat (dzwonek) , kwiat (róża) , liść
stan zachowania: dobry
numer inwentarza: Biblioteka Główna ASP, Nr inw. 1544, sygn. E 26 (51)
uwagi: Kołtrynami nazywano obicia ścienne wykonywane na papierze lub tkaninie. W Polsce znane były od renesansu. Pojawiły się początkowo we dworach, wnętrzach kościołów, domów mieszczańskich, a w końcu trafiły także do chłopskich chałup. W zamożnych domach i kościołach zdobiły ściany, zastępowały kurdybany i polichromię. We wnętrzach uboższych były zawieszane lub przyklejane na ścianach, pełniąc rolę makat. Odbitka jest jedną z grafik, które znalazły się w "Tece drzeworytów ludowych dawnych" Zygmunta Łazarskiego wydanej w 1921 roku. W tece znalazło się 66 grafik odbitych ręcznie w drukarni Władysława Łazarskiego, z klocków pochodzących z Płazowa (obecnie pow. lubaczowski) i ze Żmudzi na Litwie, datowanych przez Jerzego Kieszkowskiego na drugą poł. XVIII i poł. XIX w. Część odbitek była ręcznie kolorowana. Nakład liczył 62 numerowane egzemplarze. Wydawnictwo stało się podstawowym źródłem wiedzy na temat polskiego drzeworytu ludowego. Teka Łazarskiego przyczyniła się do wzrostu zainteresowania problemami sztuki ludowej, korzystał z niej m. in. Władysław Skoczylas przy tworzeniu w 1934 roku pracy " Drzeworyt ludowy w Polsce". Drzeworyt odbity został z klocka z rodzinnego warsztatu Kostrzyckich w Płazowie, którzy w XIX w. wykonywali obrazy graficzne na potrzeby okolicznych mieszkańców. Obecnie klocek wraz z innymi z tego warsztatu znajdują się w zbiorach Muzeum etnograficznego w Krakowie. W Tece Łazarskiego zachowanej w ASP w Warszawie znajdują się dwie identyczne odbitki - kołtryny. Obie oznaczone są na rewersie pieczęcią 51.
fotografia: Holnicki-Szulc, Wojciech , 2016
obiekty związane:
5000001505 teka grafik Teka Łazarskiego w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
5000000106 klocek drzeworytniczy dwustronny Kołtryna, Święta Katarzyna i święta Barbara
opracowanie dokumentu: Skoczeń-Marchewka, Beata, 2021.01.11,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©