BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00001590

Chrystus upadający pod krzyżem

warianty tytułu: Upadek Pana Jezusa pod krzyżem, Szymon z Cyreny pomaga nieść krzyż Chrystusowi

odbitka graficzna

materiał (podłoża): papier
technika: drzeworyt wzdłużny
wymiary: 34,5 x 55,5 cm
miejsce powstania: Warszawa
datowanie klocka drzeworytniczego: 1800-1825 datowanie odbitki graficznej: 1921
opis: Odbitka stanowi dolną część większej kompozycji, składającej się z czterech arkuszy, przestawiających V stację Drogi Krzyżowej. Sklejone dwie odbitki ukazują Chrystusa otoczonego grupą postaci, upadającego pod ciężarem krzyża. Koniec pionowej belki krzyża trzyma oburącz pochylony Szymon Cyrenejczyk, którego postać jest nieproporcjonalnie mała w stosunku do innych. Na drugim planie po lewej rozpoznajemy postać św. Jana Ewangelisty podtrzymującego Matkę Boską. W prawym dolnym rogu drzeworytu znajduje się niewielka sylwetka św. Weroniki z chustą z wizerunkiem głowy Chrystusa. Wyżej ukazany jest fragment innej postaci, w tunice nad kolana i butach z wysokimi cholewami, towarzyszącej Jezusowi w drodze na Golgotę. U dołu drzeworytu na poziomym pasie umieszczono napis.
stan zachowania: dobry
napisy i znaki: KAIWORI I O S: DOMI:OBR/AZPAN IEZUS UPADA:V
numer inwentarza: S/155/B/3/MT
uwagi: Wg litewskiego badacza Galaunego, publikującego odbitkę w całości, autorem drzeworytu był nieznany rzeźbiarz pochodzący ze Żmudzi. Potwierdzeniem tego wydaje się informacja u Piwockiego, którego zdaniem podobne wyobrażenie Chrystusa podczas Męki znajdowało się w Kalwarii Żmudzkiej.
fotografia: Wąsik, Marcin , 2012
obiekty związane:
5000000262 teka grafik Teka Łazarskiego w Muzeum Tatrzańskim w Zakopanem
opracowanie dokumentu: Graff, Grzegorz, 2021.11.04,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©