BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

tytuł wystawy: Dom Jana Długosza - wystawa stała
uwagi: Muzeum Diecezjalne w Sandomierzu powstało staraniem ks. Józefa Rokosznego i ks. Jana Wiśniewskiego, którzy podczas zaborów gromadzili pamiątki przeszłości i świadectwa artystycznego dziedzictwa narodu. W 1902 r. ks. Rokoszny zwrócił się do kapituły katedralnej z inicjatywą utworzenia muzeum diecezjalnego, a jego pomysł zyskał poparcie wielu kapłanów, którzy przekazywali pamiątki związane z historią regionu. Rozwój muzeum nastąpił po przeniesieniu zbiorów do dawnego klasztoru sióstr benedyktynek w Sandomierzu, który po kasacie w 1903 r. został przejęty przez Seminarium Duchowne. Z czasem zbiory stały się ważną placówką muzealną, udostępnioną społeczeństwu. W 1936 r. Muzeum w Seminarium zamknięto, a zbiory przeniesiono do odnowionego Domu Długosza. Otwarcie nowego muzeum nastąpiło 26 października 1937 r. za czasów bpa Jana Kantego Lorka. Urządzenie ekspozycji powierzono Karolowi Estreicherowi. Ekspozycja mimo upływu czasu i niezbędnych prac modernizacyjnych trwa w niezmienionym układzie, zachowując charakter dawnych ekspozycji z XIX i XX wieku.
opracowanie dokumentu: Mosio, Grażyna, 2012.10.15,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©