BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

rodzaj źródła: maszynopis
autor: Grabowski, Lech i Jacher-Tyszkowa, Aleksandra
tytuł: Korespondencja z 1973 roku dotycząca przedłużenia wypożyczenia, zwrotu z wystawy "Polska Grafika Ludowa" i wykonania kopii dwóch drzeworytów ze zbiorów Muzeum Diecezjalnego w Płocku. Archiwum MEK. Teczka:Protokoły wypożyczeń eksponatów "Polska Grafika Ludowa" 1969-1973, s. 35-39. Nr inw. A/972, sygn.msc. 731-733/139
datowanie: 1973
uwagi: Dotyczy między innymi wystawy w Kilonii i wykonania przez Antoniego Kolonkę kopii drzeworytów nr inw. MDPŁ/188 i MDPŁ/189. Autorami korespondencji są dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Płocku ks. dr Lech Grabowski i komisarz wystawy Aleksandra Jacher-Tyszkowa, pracownik MEK.
opracowanie dokumentu: Mosio, Grażyna, 2012.11.12,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©